Litteratur är min passion

Jag är en litteraturvetare och författare

www.olgaengfelt.com

+46706234574

Olga Engfelt

Jag skriver skönlitterära noveller om kärlek och tid, forskar inom litteratur och förbereder kurser i språk och litteratur. Jag är författare, litteraturvetare och publicist som ursprungligen kommer från Ryssland. Där har jag varit forskare, universitetslektor, skribent, guide och poet. År 2008 flyttade jag till Sverige och var tvungen att finna mig själv på nytt. För närvarande bor jag i Stockholm tillsammans med min man och mina barn, och jag arbetar som forskare i Åbo och Helsingfors. Mitt liv är en skärningspunkt mellan tre olika kulturer – ryska, svenska och finlandssvenska. Jag befinner mig på gränsen och balanserar mellan olika språk och kulturella koder.

Kaninhålet

Kaninhålet. En novellsamling består av sex berättelser där tiden är huvudkaraktären. Tiden leker magiska lekar med människan och för henne genom hemliga labyrinter. Tidens förskjutningar gör att människan möter sin dubbelgångare från det bortglömda förslutna, hamnar i en annan alternativ tidsdimension eller får en chans att spela om avgörande ögonblick i sitt liv. Berättelserna utspelar sig i Ryssland, Finland, polen, Ukraina och på många andra platser. Tiden spänner mellan 1940-talet, ibland betydligt längre tillbaka, fram till en händelse i krigets Ukraina idag.     

Boken är utgiven av Lava förlag, december 2023

Agnes och djuret

Min debutbok Agnes och djuret. Kärlekssagor för vuxna är utgiven av Viréns förlag, juni 2021. Agnes och djuret är åtta sagoberättelser som är skurna av samma träd. Alla mina berättelser utspelar sig i dagens Stockholm, vars gränder, torg och parker blir en scen för kvinnornas möten med det mystiska och kusliga, men också med något vackert och annorlunda som förändrar dem. Som författare ville jag utforska människornas gränstillstånd och beskriva det magiska ögonblicket då människans väsen förändras och hon blir till någon annan. Hur och varför blir man beroende av någon eller något? Är det möjligt att bekämpa sitt eget beroende? Hur möter man åldrandet? Vad ligger gränsen till skönhetens makt? Vilket är framgångens högsta pris och skulle man verkligen betala det?

Boken är illustrerad av fotografier av Robert Pson. Hans sköra och ömtåliga kvinnobilder placerade i de smutsiga, kalla och eländiga miljöerna står i samklang med sagornas stämning och budskap.


Några videon från mina event

Bildgalleri

Ett axplock av bilder från mina event

Olga Engfelts akademiska publikationer

”Det är svårt att vara ung i Ryssland! Ett samtal om politik, Gud och framtiden”, Nya Argus, december 2022 ”Sovjetunionens återkomst i den ryska utbildningsmodellen”, Nya Argus, januari 2023, https://nyaargus.fi/2023/1-2/olga-engfelt-sovjetunionens-aterkomst-nya-argus-1-2-2023.pdf

”I mötet med Leviatan. Ett ärligt samtal om Ryssland”, Nya Argus, 3–4/2023,  https://nyaargus.fi/2023/3-4/olga-engfelt-i-motet-med-leviatan-lyrik-2022-nya-argus-3-4-2023.pdf

“Kunskap och inlevelse i Oscar Parlands essäistik och författarskap”, Där kunskapen tätnar som moln. Essäer om litteraturen som kunskapsfält och kunskapsform, red. Claes Ahlund, Katarina Båth, Anna Möller-Sibelius, Litteraturvetenskap och filosofi vid Åbo Akademi, Åbo 2021, s.41–55, https://www.doria.fi/handle/10024/180488

“Det känns lustigt. Det känns gåtfullt. Kärlekens problematik i Tito Collianders författarskap i en rysk litterär och filosofisk kontexten”, Historiska och litteraturhistoriska studier 96, 2021, s. 105–133, https://hls.journal.fi/issue/view/7897

Barndomens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten, Akademisk avhandling, Åbo Akademis förlag, 2018, https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/164477/engfelt_olga.pdf?sequence=1&isAllowed=y

”Tito Collianders roman Grottan i den västeuropeiska och österländska kulturella och religiösa kontexten”, i ”CSS Conference Proceedings”, Volume: 2, CSS Conference Proceedings 2019: Scandinavian Languages and Literatures World Wide – Prospects and Challenges, https://books.lub.lu.se/catalog/book/63?fbclid=IwAR1mqwM6rLiTSjL4tQPTJzacI-78aWK0oVBrek6V3McMHKbK5FdytipmrHY

”Änglarösterna, Chopin och det porlande vattnet. Musiken som tema och kompositionell princip i Oscar Parlands författarskap”, i Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund, red. Anna Möller-Sibelius & Freja Rudels, Åbo 2017, s. 116–128, modernitetens_uttryck_och_avtryck.pdf (4.791Mt)

”Den litterära dialogens mekanismer. Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten”, i Finsk Tidskrift, 1/2018, s. 9–25,

 http://www.finsktidskrift.fi/wp-content/uploads/2018/09/FT_12018_web.pdf     

 Barndomen som en metafor. En studie av Agnes von Krusenstjernas Tony växer upp och Inger Edelfeldts Breven till Nattens Drottning i psykoanalytisk belysning, Stockholm 2013,

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A564089&dswid=5170

 Den gåtfulla och kusliga främlingen inom oss. En studie av problematiken främlingskap i Walter Ljungquists Källan och Mare Kandres Aliide Aliide, Stockholm 2012, http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A845595&dswid=1062